> کود سولفات آمونیوم

 

 

 

کودهای حاوی ازت تمودان

کود شیمیایی سولفات آمونیوم

Ammonium Sulphate

 

A.S

(NH4)2SO4

شماره استاندارد ملی ایران : 76

شماره ردیابی : 7931202914

شماره ثبت مواد کودی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور : 47492

ازت آمونیاکی (NH4) : 21 - 20 %

گوگرد ترکیبی : (SO4) : 75 - 70 %

PH  4 - 3

شکل ظاهری : 

پودری

مزایا:

این محصول دارای مواد ضد کلوخه بوده که قابلیت نگهداری دراز مدت در انبار حتی در مناطق گرم یا مرطوب را دارد ، این کود به لحاظ دارا بودن گوگرد ترکیبی نه تنها موجب کاهش PH خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می گردد بلکه گوگرد آن به صورت ترکیبی (SO4) نه عنصری (S) باعث جذب سریع و تشکیل اسیدهای آمینه و افزایش پروتئین در میوه ها می گردد.

این کود در گیاهانی نظیر پسته ، مرکبات و انگور که نسبت به کود اوره حساسیت شدید دارند و باعث زردی برگ آنها می شود جایگزین بسیار مناسبی است و در سیستمهای تحت فشار زمینی نیز به راحتی می توان از آن استفاده نمود.

بسته بندی : 

کیسه های 50 کیلوگرمی از جنس پلی پروپیلن

دانه بندی :

پودری

رطوبت :

0/2 - 0/1 درصد