> زرین پتاس

کود شیمیایی زرین پتاس 

Sulphate Of Potasium

S.O.P

K2So4

شماره ثبت مواد کودی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور : 44487

 

پتاسیم (k2O) : 30 %

گوگرد ترکیبی (So4) : 70 %

PH   1 -2 

مزایا : 

این کود به لحاظ دارا بودن گوگرد قابل جذب با درصد بالا قادر به کاهش PH خاک و جذب بهتر عناصری نظیر میکروالمنتها می باشد و با توجه به حلالیت بسیار بالا قابل استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار زمینی می باشد.

بسته بندی :

کیسه های 25 کیلوگرمی از جنس پلی پروپیلن

دانه بندی :

پودری 

رطوبت :

2 - 1 درصد